<
(Reduserte) IKON


"Ikonmalerens kunst manifesterer seg derfor ikke ved tematisk originalitet, men i balansegangen mellom skjematisme og individualitet i anskueliggjørelsen av urbildenes skjønnhet."
(Frå Store norske leksikon)

Kysten generelt og Vågsøy spesielt er ein stad med mange ikoniske element. Element som kan identifiserast svært lett, og som ein ikkje treng å vise mykje av for å få gjenkjennande effekt. Dette miniprosjektet er eit konseptuelt eksperiment for sjå kor mykje av Vågsøy sine ikoniske element ein kan ta vekk før dei vert umogelege å kjenne att.

Klapp på skuldra til den som kjenner igjen alle 12 motiva!

>


FOTOJOURNALIST BENT ARE IVERSEN

START / INFO / KONTAKT / ENGLISH